Πτυχιούχοι Εμπειρικοί

ETA 2824-2

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους καθώς και σε εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να αναβαθμίσουν, να βελτιώσουν τις γνώσεις καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στον μηχανισμό ETA 2824-2.
Διδάσκεται η ονοματολογία των εξαρτημάτων, η λειτουργία τους, η αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του μηχανισμού, ο καθαρισμός, η λίπανση, η ρύθμιση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στον μηχανισμό.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στον μηχανικό μηχανισμό ETA 2824-2 μέσω του συνδυασμού της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στον μηχανικό μηχανισμό ETA 2824-2
- Πρακτική εξάσκηση στον μηχανικό μηχανισμό ETA 2824-2

ROLEX cal.1570

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους καθώς και σε εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να αναβαθμίσουν, να βελτιώσουν τις γνώσεις καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στον μηχανισμό ROLEX cal.1570.
Διδάσκεται η ονοματολογία των εξαρτημάτων, η λειτουργία τους, η αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του μηχανισμού, ο καθαρισμός, η λίπανση, η ρύθμιση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στον μηχανισμό.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στον μηχανικό μηχανισμό ROLEX cal.1570 μέσω του συνδυασμού της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στον μηχανικό μηχανισμό ROLEX cal.1570

ROLEX cal.2135

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους καθώς και σε εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να αναβαθμίσουν, να βελτιώσουν τις γνώσεις καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στον μηχανισμό ROLEX cal.2135.
Διδάσκεται η ονοματολογία των εξαρτημάτων, η λειτουργία τους, η αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του μηχανισμού, ο καθαρισμός, η λίπανση, η ρύθμιση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στον μηχανισμό.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στον μηχανικό μηχανισμό ROLEX cal.2135 μέσω του συνδυασμού της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στον μηχανικό μηχανισμό ROLEX cal.2135

ROLEX cal.3135

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους καθώς και σε εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να αναβαθμίσουν, να βελτιώσουν τις γνώσεις καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στον μηχανισμό ROLEX cal.3135.
Διδάσκεται η ονοματολογία των εξαρτημάτων, η λειτουργία τους, η αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του μηχανισμού, ο καθαρισμός, η λίπανση, η ρύθμιση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στον μηχανισμό.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στον μηχανικό μηχανισμό ROLEX cal.3135 μέσω του συνδυασμού της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στον μηχανικό μηχανισμό ROLEX cal.3135

VALJOUX 7750

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους καθώς και σε εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να αναβαθμίσουν, να βελτιώσουν τις γνώσεις καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στον μηχανισμό Valjoux 7750.
Διδάσκεται η ονοματολογία των εξαρτημάτων, η λειτουργία τους, η αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του μηχανισμού, ο καθαρισμός, η λίπανση, η ρύθμιση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στον μηχανισμό.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στον μηχανικό μηχανισμό Valjoux 7750 μέσω του συνδυασμού της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στον μηχανικό μηχανισμό Valjoux 7750
- Πρακτική εξάσκηση στον μηχανικό μηχανισμό Valjoux 7750

Αντικατάσταση Μπαταρίας & Μέτρησεις Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στην αντικατάσταση μπαταρίας και στις μετρήσεις ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
Διδάσκεται η ονοματολογία, η αντικατάσταση μπαταρίας, οι βλάβες και η αντιμετώπισή τους, ο καθαρισμός, οι μετρήσεις των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στην αντικατάσταση μπαταρίας και στις μετρήσεις ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μέσω της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στην αντικατάσταση και στις μετρήσεις των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
- Πρακτική εξάσκηση στην αντικατάσταση και στις μετρήσεις των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πληροφορίες:

Τα μαθήματα απευθύνονται σε ανειδίκευτους που θέλουν να μάθουν την τεχνική της ωρολογοποιίας.
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκονται τα εξής:

 • Θεωρία της ωρολογοποιίας
 • Θεωρία και πρακτική εξάσκηση των απλών κουρδιζόμενων καθώς και αυτόματων μηχανικών μηχανισμών
 • Θεωρία και πρακτική εξάσκηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών
 • Θεωρία και πρακτική εξάσκηση του μηχανικού χρονογράφου
 • Θεωρία και πρακτική εξάσκηση του ηλεκτρονικού χρονογράφου
 • Ονοματολογία - λειτουργία - ανάλυση εξαρτημάτων απλού κουρδιζόμενου μηχανισμού
 • Ονοματολογία εξωτερικών εξαρτημάτων - τμημάτων θήκης μηχανισμού
 • Εργαλεία - Μηχανήματα (ονοματολογία - χρήση - συντήρηση)
 • Ελατήριο κουρδιζόμενου μηχανισμού - ευθυγράμμιση θήκης ελατηρίου (μπαριγιέ)
 • Μαθηματικοί Τύποι
 • Χρήση τεχνικού φυλλαδίου
 • Θεωρία διαφυγής
 • Χρήση πλυντηρίου μηχανισμών - Διαδικασία πλύσης
 • Βλάβες μηχανισμών - εξαρτημάτων - αντιμετώπιση
 • Ονοματολογία - λειτουργία - ανάλυση εξαρτημάτων αυτόματου μηχανικού μηχανισμού
 • Ελατήριο αυτόματου μηχανικού μηχανισμού - θήκη ελατηρίου (μπαριγιέ)
 • Εξαγωγή - τοποθέτηση - ευθυγράμμιση - ζυγοστάθμιση άξονα κινήσεως
 • Μπαλάνς - Τρίχα (πρακτικές ασκήσεις)
 • Σχέδιο
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Εξαγωγή - τοποθέτηση κρυστάλλων ζελατίνων
 • Σύστημα ημέρας - ημερ/νίας
 • Μετρήσεις ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
 • Παλμογράφιση quartz μηχανισμού (ανάλυση - χρήση)
 • Παλμογράφιση μηχανικού μηχανισμού (ανάλυση - χρήση)
 • Τοποθέτηση μηχανισμού στη θήκη - έλεγχος στεγανότητας
 • Ονοματολογία εξαρτημάτων στην Αγγλική γλώσσα
 • Τεχνολογία (λιπαντικά, μέταλλα, κλπ)

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Δίπλωμα

Αναγνωρισμένο Δίπλωμα Τεχνικού Ωρολογοποιίας θα απονέμεται μετά την επιτυχία των εξετάσεων στη διδακτέα ύλη (θεωρία και πρακτική).

Στόχος των μαθημάτων

Οι απόφοιτοι αποκτούν επάρκεια ώστε να μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του τεχνικού ωρολογοποιίας.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος
- Πρακτική εξάσκηση

Ελβετικό Σύστημα Διαφυγής

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν  να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στο Ελβετικό σύστημα διαφυγής των μηχανικών μηχανισμών.
Διδάσκεται η ονοματολογία, η λειτουργία, ο καθαρισμός, η ρύθμιση, η λίπανση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στο Eλβετικό σύστημα διαφυγής.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στο σύστημα διαφυγής μέσω της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στο σύστημα διαφυγής
- Πρακτική εξάσκηση στο σύστημα διαφυγής

Έλεγχος Στεγανότητας Θήκης Ρολογιού

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στον έλεγχο στεγανότητας της θήκης του ρολογιού..
Διδάσκεται η ονοματολογία, οι βλάβες και η αντιμετώπισή τους, ο καθαρισμός, η λίπανση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στον έλεγχο στεγανότητας της θήκης του ρολογιού μέσω της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στον έλεγχο στεγανότητας της θήκης του ρολογιού
- Πρακτική εξάσκηση στον έλεγχο στεγανότητας της θήκης του ρολογιού

Σύστημα BALANCE

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στο σύστημα balance.
Διδάσκεται η λειτουργία, η εξαγωγή και τοποθέτηση άξονα κινήσεως, η ονοματολογία, οι βλάβες και η αντιμετώπισή τους, ο καθαρισμός, η ρύθμιση, η λίπανση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στο σύστημα balance.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στο σύστημα balance μέσω της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στο σύστημα balance
- Πρακτική εξάσκηση στο σύστημα balance

Σύστημα Θήκης Ελατηρίου (Μπαριγιέ) & Σύστημα Αυτόματου Μηχανισμού

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στο σύστημα θήκης ελατηρίου (μπαριγιέ) και στο σύστημα αυτομάτου.
Διδάσκεται η ονοματολογία, η ευθυγράμμιση, οι διαφορές των ελατηρίων, οι βλάβες και η αντιμετώπισή τους, ο καθαρισμός, η λίπανση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στο σύστημα θήκης ελατηρίου και στο σύστημα αυτομάτου.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στο σύστημα θήκης ελατηρίου καις στο σύστημα αυτομάτου μέσω της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στο σύστημα θήκης ελατηρίου και στο σύστημα αυτομάτου.
- Πρακτική εξάσκηση στο σύστημα θήκης ελατηρίου και στο σύστημα αυτομάτου.

Σύστημα Κουρδίσματος & Σύστημα Ημέρας/Ημερομηνίας

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στα συστήματα κουρδίσματος και ημέρας – ημερομηνίας.
Διδάσκεται η ονοματολογία, οι βλάβες και η αντιμετώπισή τους, ο καθαρισμός, η ρύθμιση, η λίπανση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στα συστήματα κουρδίσματος και ημέρας – ημερομηνίας.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στα συστήματα κουρδίσματος και ημέρας – ημερομηνίας μέσω της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στα συστήματα κουρδίσματος και ημέρας - ημερομηνίας
- Πρακτική εξάσκηση στα συστήματα κουρδίσματος και ημέρας - ημερομηνίας

Σύστημα Τροχών

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στο σύστημα τροχών.
Διδάσκεται η ονοματολογία, η ευθυγράμμιση, η μετατόπιση ρουμπινιών καθώς και η αντικατάστασή τους, οι βλάβες και η αντιμετώπισή τους, ο καθαρισμός, η ρύθμιση, η λίπανση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στο σύστημα τροχών.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στο σύστημα τροχών μέσω της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στο σύστημα τροχών
- Πρακτική εξάσκηση στο σύστημα τροχών

Τεχνική γυαλίσματος εξωτερικών τμημάτων ρολογιών

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους καθώς και σε εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς και αργυροχρυσοχόους που θέλουν να αναβαθμίσουν, να βελτιώσουν τις γνώσεις, καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στο γυάλισμα των εξωτερικών τμημάτων των ρολογιών.
Διδάσκεται η ονοματολογία των αναλώσιμων εξωτερικών εξαρτημάτων της θήκης και του μπρασελέ των ρολογιών, η αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του μπρασελέ στη θήκη, η λείανση και ο καθαρισμός τους, η λειτουργία των μηχανημάτων γυαλίσματος και καθαρισμού και η ονοματολογία των αναλώσιμων ειδών.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στο γυάλισμα των εξωτερικών τμημάτων των ρολογιών μέσω του συνδυασμού της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στο γυάλισμα των εξωτερικών τμημάτων των ρολογιών.
- Πρακτική εξάσκηση στο γυάλισμα των εξωτερικών τμημάτων των ρολογιών.