02

Συμβουλευτική

Επισκευή, συντήρηση, πώληση, εποπτεία, διοίκηση. Η έως σήμερα πορεία του ιδρυτή της Watchmaking, Δημήτρη Γεροντόπουλου, χαρακτηρίζεται από τη διαρκή και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εργασία του σε όλους τους τομείς της ωρολογοποιίας.

Οι γνώσεις και η εμπειρία που έχει αποκομίσει τον έχουν εξοπλίσει κατάλληλα για να μπορεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να βοηθήσει συμβουλευτικά στη δημιουργία μίας νέας επιχείρησης και στον επανασχεδιασμό μίας υπάρχουσας, όσον αφορά τόσο στον εξοπλισμό της όσο και στην οργάνωση της δομής και των ανθρώπων της, ώστε να αποδίδει τα μέγιστα. Η τεχνογνωσία του κ. Γεροντόπουλου που έχει αποκτηθεί μέσα από πρακτική εξάσκηση 17 ετών αλλά και από την εκπαίδευσή του στην Ελλάδα και στην Ελβετία, τον έχουν οδηγήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμέρους τεχνικών βοηθημάτων, όπως στο σχεδιασμό πάγκων εργασίας, οι οποίοι διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την εργασία του τεχνικού και τους οποίους κατασκευάζει σε συνεργασία με ειδικό επιπλοποιό και διαθέτει προς πώληση. Επιπλέον, η στενή και συνεχής συνεργασία του με διάφορους οίκους του εξωτερικού καθώς και με αντιπροσώπους μεγάλων οίκων που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση ρολογιών, τον κρατούν ενήμερο για όλες τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον ταχύτατα εξελισσόμενο κλάδο της ωρολογοποιίας. Εξελίξεις, τεχνικές και μηχανήματα που μοιράζεται με τους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται ως σύμβουλο για τη δική τους επιχείρηση.

Πάγκος Ωρολογοποίιας

01
02
03
04