Σύστημα Θήκης Ελατηρίου (Μπαριγιέ) & Σύστημα Αυτόματου Μηχανισμού

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στο σύστημα θήκης ελατηρίου (μπαριγιέ) και στο σύστημα αυτομάτου.
Διδάσκεται η ονοματολογία, η ευθυγράμμιση, οι διαφορές των ελατηρίων, οι βλάβες και η αντιμετώπισή τους, ο καθαρισμός, η λίπανση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στο σύστημα θήκης ελατηρίου και στο σύστημα αυτομάτου.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στο σύστημα θήκης ελατηρίου καις στο σύστημα αυτομάτου μέσω της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στο σύστημα θήκης ελατηρίου και στο σύστημα αυτομάτου.
- Πρακτική εξάσκηση στο σύστημα θήκης ελατηρίου και στο σύστημα αυτομάτου.

Ετικέτες: Πτυχιούχοι Εμπειρικοί