Αντικατάσταση Μπαταρίας & Μέτρησεις Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στην αντικατάσταση μπαταρίας και στις μετρήσεις ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
Διδάσκεται η ονοματολογία, η αντικατάσταση μπαταρίας, οι βλάβες και η αντιμετώπισή τους, ο καθαρισμός, οι μετρήσεις των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στην αντικατάσταση μπαταρίας και στις μετρήσεις ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μέσω της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στην αντικατάσταση και στις μετρήσεις των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
- Πρακτική εξάσκηση στην αντικατάσταση και στις μετρήσεις των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

Ετικέτες: Πτυχιούχοι Εμπειρικοί