Σύστημα Κουρδίσματος & Σύστημα Ημέρας/Ημερομηνίας

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στα συστήματα κουρδίσματος και ημέρας – ημερομηνίας.
Διδάσκεται η ονοματολογία, οι βλάβες και η αντιμετώπισή τους, ο καθαρισμός, η ρύθμιση, η λίπανση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στα συστήματα κουρδίσματος και ημέρας – ημερομηνίας.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στα συστήματα κουρδίσματος και ημέρας – ημερομηνίας μέσω της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στα συστήματα κουρδίσματος και ημέρας - ημερομηνίας
- Πρακτική εξάσκηση στα συστήματα κουρδίσματος και ημέρας - ημερομηνίας

Ετικέτες: Πτυχιούχοι Εμπειρικοί