Ελβετικό Σύστημα Διαφυγής

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν  να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στο Ελβετικό σύστημα διαφυγής των μηχανικών μηχανισμών.
Διδάσκεται η ονοματολογία, η λειτουργία, ο καθαρισμός, η ρύθμιση, η λίπανση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι στο Eλβετικό σύστημα διαφυγής.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στο σύστημα διαφυγής μέσω της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στο σύστημα διαφυγής
- Πρακτική εξάσκηση στο σύστημα διαφυγής

Ετικέτες: Πτυχιούχοι Εμπειρικοί