Έλεγχος Στεγανότητας Θήκης Ρολογιού

Πληροφορίες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους και εμπειρικούς τεχνικούς ωρολογοποιούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να εξελίξουν την τεχνική τους στον έλεγχο στεγανότητας της θήκης του ρολογιού..
Διδάσκεται η ονοματολογία, οι βλάβες και η αντιμετώπισή τους, ο καθαρισμός, η λίπανση, οι διορθώσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Βεβαίωση συμμετοχής

Βεβαίωση συμμετοχής θα δίδεται με τη λήξη του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες αποκτούν βασική γνώση στον έλεγχο στεγανότητας της θήκης του ρολογιού μέσω της θεωρίας και της πράξης.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος στον έλεγχο στεγανότητας της θήκης του ρολογιού
- Πρακτική εξάσκηση στον έλεγχο στεγανότητας της θήκης του ρολογιού

Ετικέτες: Πτυχιούχοι Εμπειρικοί