Ανειδίκευτοι

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πληροφορίες:

Τα μαθήματα απευθύνονται σε ανειδίκευτους που θέλουν να μάθουν την τεχνική της ωρολογοποιίας.
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκονται τα εξής:

 • Θεωρία της ωρολογοποιίας
 • Θεωρία και πρακτική εξάσκηση των απλών κουρδιζόμενων καθώς και αυτόματων μηχανικών μηχανισμών
 • Θεωρία και πρακτική εξάσκηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών
 • Θεωρία και πρακτική εξάσκηση του μηχανικού χρονογράφου
 • Θεωρία και πρακτική εξάσκηση του ηλεκτρονικού χρονογράφου
 • Ονοματολογία - λειτουργία - ανάλυση εξαρτημάτων απλού κουρδιζόμενου μηχανισμού
 • Ονοματολογία εξωτερικών εξαρτημάτων - τμημάτων θήκης μηχανισμού
 • Εργαλεία - Μηχανήματα (ονοματολογία - χρήση - συντήρηση)
 • Ελατήριο κουρδιζόμενου μηχανισμού - ευθυγράμμιση θήκης ελατηρίου (μπαριγιέ)
 • Μαθηματικοί Τύποι
 • Χρήση τεχνικού φυλλαδίου
 • Θεωρία διαφυγής
 • Χρήση πλυντηρίου μηχανισμών - Διαδικασία πλύσης
 • Βλάβες μηχανισμών - εξαρτημάτων - αντιμετώπιση
 • Ονοματολογία - λειτουργία - ανάλυση εξαρτημάτων αυτόματου μηχανικού μηχανισμού
 • Ελατήριο αυτόματου μηχανικού μηχανισμού - θήκη ελατηρίου (μπαριγιέ)
 • Εξαγωγή - τοποθέτηση - ευθυγράμμιση - ζυγοστάθμιση άξονα κινήσεως
 • Μπαλάνς - Τρίχα (πρακτικές ασκήσεις)
 • Σχέδιο
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Εξαγωγή - τοποθέτηση κρυστάλλων ζελατίνων
 • Σύστημα ημέρας - ημερ/νίας
 • Μετρήσεις ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
 • Παλμογράφιση quartz μηχανισμού (ανάλυση - χρήση)
 • Παλμογράφιση μηχανικού μηχανισμού (ανάλυση - χρήση)
 • Τοποθέτηση μηχανισμού στη θήκη - έλεγχος στεγανότητας
 • Ονοματολογία εξαρτημάτων στην Αγγλική γλώσσα
 • Τεχνολογία (λιπαντικά, μέταλλα, κλπ)

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από την WATCHMAKING.

Δίπλωμα

Αναγνωρισμένο Δίπλωμα Τεχνικού Ωρολογοποιίας θα απονέμεται μετά την επιτυχία των εξετάσεων στη διδακτέα ύλη (θεωρία και πρακτική).

Στόχος των μαθημάτων

Οι απόφοιτοι αποκτούν επάρκεια ώστε να μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του τεχνικού ωρολογοποιίας.
Η WATCHMAKING έχει σχεδιάσει και εφοδιάσει έναν εξειδικευμένο χώρο εκμάθησης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες για την απόκτηση υψηλής ποιότητας τεχνογνωσίας.

Πρόγραμμα

- Θεωρητικό μέρος
- Πρακτική εξάσκηση